Maandpremie zorgverzekering voor Deventer minima lager

Deventenaren met een minimuminkomen die zich verzekerd hebben bij Salland via de gemeentepolis gaan enkele euro's minder betalen. De premie per maand zonder dekking van het eigen risico wordt €114,29 per maand. Dit was in 2017 €116,70.

Net zoals de  premie van de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen daalt ook de premie van de minimapolis. Verzekerden die basispolis van Salland hebben, betalen volgend jaar €11,45 per maand minder. Wel bestaat de gemeentepolis van Deventer naast  de basispolis uit  aanvullende pakketten en vergoedingen voor onder meer fysiotherapie, mondzorg, anticonceptie en een bril. 

De minima kunnen evenals vorig jaar kiezen voor een verzekering met dekking voor het eigen risico. Dit bedraagt voor 2018 €151,10 per maand. De premie voor 2017 voor deze polis was €153,01.

Als mensen afzien van de tandartsverzekering, omdat ze een volledige gebitsprothese hebben, is de premie respectievelijk €101,62 euro en €128,95 euro per maand. 

Geplaatst

dinsdag 14 november 2017 | 12.37 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 16 november 2017 | 10.56 uur

Auteur

Marten Eekhof