Oproep GroenLinks: verkoop aandelen Vitens en investeer in duurzaamheid

Deventer heeft de ambitieuze doelstelling "klimaatneutraal in 2030" maar de financiële middelen om dat te bereiken zijn beperkt. GroenLinks vindt dat het college moet ingaan op de uitnodiging van de provincie Overijssel om de aandelen Vitens te verkopen. Aandelenverkoop levert tussen de 2,4 en 2,9 miljoen euro op en dat geld kan goed worden gebruikt voor duurzaamheidsinitiatieven.

Provinciale Staten van Overijssel hebben onlangs besloten om aandelen Vitens van gemeenten te kopen. Deventer heeft 28.260 aandelen Vitens en de intrinsieke waarde van de aandelen ligt tussen de 2,4 en 2,9 miljoen euro. GroenLinks wil dit geld gebruiken voor een revolverend duurzaamheidsfonds waaruit energiebesparende maatregelen bij woningen, bedrijven en gemeentelijke gebouwen worden betaald. Deventenaren kunnen van de gemeente dan een gunstige lening krijgen voor energie-besparende maatregelen zoals het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen. Resultaat: minder CO2-uitstoot en een lagere energierekening! De terugbetaalde leningen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen opnieuw worden ingezet. GroenLinks ziet het aanbod van de provincie als een gouden kans omdat met het geld bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven geholpen kunnen worden met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

"De doelstelling om in 2030 energieneutraal te worden schiet voor geen meter op. Veel Deventenaren willen wel investeren in duurzaamheid maar hebben een financiële stimulans nodig. Een duurzaamheidsfonds kan daarbij helpen."


De fractie van GroenLinks Deventer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college met het verzoek om de voordelen van de aandelenverkoop serieus te onderzoeken.

Geplaatst

vrijdag 11 augustus 2017 | 11.31 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 11 augustus 2017 | 12.46 uur

Auteur

Milan Keskin